Mała Anielska Lekcja Miłości

Popłakałam się…
U mnie w domu nigdy nie brakowało miłości, mimo że mój biologiczny ojciec zostawił mnie i moją mamę, gdy byłam malutka. Dostawałam miłość od najbliższych, a jednak czegoś mi brakowało. Tej cząstki, która wypełniłaby wszelkie pustki i braki we mnie. Miałam inne miłości, ale i tak czułam się niedowartościowana, wybrakowana, samotna. Dopiero, gdy pojawił się mój Bliźniaczy Płomień, wszystko to zniknęło. Brakujące puzzle wróciły na swoje miejsce. Poczułam prawdziwą miłość, która rozgrzewała mnie od środka. Wybaczyłam wielu osobom, które mnie skrzywdziły w ten, czy inny sposób. Szczególnie wybaczyłam mojemu biologicznemu ojcu, bo ta sprawa, jak się okazało, to była największa zadra w moim życiu, choć nie umiałam się do tego przyznać. Dziś jest mi już o wiele lżej. A wszystko to dzięki Bliźniakowi, który obudził we mnie to wszystko. MIŁOŚĆ.
Jeszcze sporo pracy przede mną, ale mam już swoje lustro, także nie martwię się o nic :)

Przesłanie anielskie od Doreen Virtue 29.12.2014 – 04.01.2015

Happy New Year! This is a powerful week of sensitive emotions, especially regarding your relationships. The sensitivity could be a post-Christmas tiredness or letdown. It’s essential for you to spend some time alone in meditative contemplation — outdoors in nature, if weather permits. The new year begins with prosperity flowing your way, the result of all of your great manifestation work. STAY positive, no matter what’s going on around you!

Szczęśliwego Nowego Roku! To mocny tydzień wrażliwych emocji, szczególnie jeśli chodzi o związki. Wrażliwość może być związana z poświątecznym zmęczeniem lub rozczarowaniem. To dla Ciebie niezbędne, abyś spędził trochę czasu samotnie w refleksyjnej kontemplacji – na zewnątrz, na łonie natury, jeśli pogoda pozwoli. Nowy rok zaczyna się powodzeniem płynącym w Twoją stronę, rezultatem całej Twojej manifestującej pracy. Myśl pozytywnie, nie zależnie od tego, co dzieje się dookoła Ciebie.