Mała Anielska Lekcja Miłości

Popłakałam się…
U mnie w domu nigdy nie brakowało miłości, mimo że mój biologiczny ojciec zostawił mnie i moją mamę, gdy byłam malutka. Dostawałam miłość od najbliższych, a jednak czegoś mi brakowało. Tej cząstki, która wypełniłaby wszelkie pustki i braki we mnie. Miałam inne miłości, ale i tak czułam się niedowartościowana, wybrakowana, samotna. Dopiero, gdy pojawił się mój Bliźniaczy Płomień, wszystko to zniknęło. Brakujące puzzle wróciły na swoje miejsce. Poczułam prawdziwą miłość, która rozgrzewała mnie od środka. Wybaczyłam wielu osobom, które mnie skrzywdziły w ten, czy inny sposób. Szczególnie wybaczyłam mojemu biologicznemu ojcu, bo ta sprawa, jak się okazało, to była największa zadra w moim życiu, choć nie umiałam się do tego przyznać. Dziś jest mi już o wiele lżej. A wszystko to dzięki Bliźniakowi, który obudził we mnie to wszystko. MIŁOŚĆ.
Jeszcze sporo pracy przede mną, ale mam już swoje lustro, także nie martwię się o nic :)

Przekaz na dziś i najbliższe tygodnie

Today marks the start of a few very difficult weeks to come as Mercury moves into Scorpio, the sign that stirs up troubles deep inside of you. This is one of Mercury’s most challenging placements, but it can also be the most transformational!

It’s like the caterpillar struggling to become a butterfly — the struggle gives strength to the wings so they can fly. Confronting your old hurts and hang-ups now gives you a profound opportunity to heal and grow. It’s time to… LET IT GO.

Dzisiejszy dzień odznacza się początkiem nadejścia kilku bardzo trudnych tygodni, bowiem Merkury przechodzi do Skorpiona, znaku, który mieli problemy głęboko w Tobie. To jest jedno z bardziej wymagających ulokowań Merkurego, ale takie, które może być też najbardziej przemieniające!

Tak, jak gąsienica walczy, aby stać się motylem — walka daje siłę skrzydłom, aby mogły latać. Skonfrontowanie się ze swoimi starymi zranieniami i kompleksami daje Ci całkowitą możliwość do uzdrowienia i wzrastania. To jest czas, aby… PUŚCIĆ TO.

Źródło: Tarot.com

5555

Weszłam właśnie na bloga, a tu na liczniku 5555 wizyt! :D Wiecie co to oznacza? ;) To oczywiście jest zaszyfrowany przekaz. Korzystając więc z niezawodnej pomocy strony Angel Numbers – Joanne Sacred Scribes sprawdziłam, co Wszechświat chce mi przekazać:

The 5555 number sequence is a message from the Universe that your life is about to go through some major changes, with new freedoms and living your inner- truths.

Sekwencja liczbowa 5555 jest wiadomością od Wszechświata, mówiącą o tym, że Twoje życie przejdzie wkrótce najważniejsze zmiany, z nowymi swobodami i życiem wewnętrzną prawdą.

Niestety Ameryki tym nie odkryto, bo i bez tego przekazu ja wyczuwam te zmiany. Coś wisi w powietrzu już od dawna. To jest blisko i zmieni bardzo dużo.

Nie czekając, czekam.