Przekaz duchowy na luty 2015 r.

Twin message;
Divine Interaction,
In the month of February 2015 a lot of Twin Flame Lovers will find each other again,many may have had long periods of separation, therefore the reunion is amazing, the vibration of love becomes more and more active in the hearts of Twin Flames, there is not a lot of doing, acting or planning, the change comes out of the blue as a sign from the Universe, that Divine Timing is here, open your heart and be ready for miracles in your Twin Flame Union,

With Love & Light,
Birgit,
Keeper of the Flame

Bliźniacza wiadomość:
Boska interakcja,
W Lutym 2015 wiele Bliźniaczych Płomieni znowu się odnajdzie, wiele ma za sobą długie okresy separacji, dlatego zjednoczenie jest niesamowite. Wibracja miłości staje się coraz bardziej aktywna w sercach Bliźniaczych Płomieni, nie ma zbyt wiele do robienia, działania czy planowania, zmiana pojawia się ni stąd, ni zowąd, jako znak od Wszechświata, że nastał Boski Czas. Otwórz swe serce i bądź gotów na cuda w swoim zjednoczeniu Bliźniaczych Płomieni.

Z miłością i Światłem,

Birgit,
Opiekunka Płomienia

Źródło: 
https://www.facebook.com/TwinFlameAwakening

Pokrzepiający przekaz duchowy na 2015 r.

Witam Was drogie Bliźniaki w Nowym Roku :)
Ja miałam dość niespokojną wewnętrznie noc, bo cały czas mi arytmiowo biło serce i byłam cała mokra… Znam te stany doskonale i już nie są dla mnie czymś niepokojącym. Wiem, co oznaczają, także spoko ;)
Mam dla Was przesłanie od niejakiej Birgit, która prowadzi stronkę na Facebook’u :) Wiadomość jest dość pokrzepiająca i właściwie należy mieć nadzieję, że się uda, jednak ja jestem zwolenniczką stania twardo nogami na ziemi. Ale z głową w chmurach ;) Oczywiste jest to, że nie wszystkim Bliźniakom uda się zejść ze sobą w tym roku, bo niektóre niestety mają jeszcze dużo karmy do przerobienia, no ale nigdy nie należy mówić nigdy, a przede wszystkim robić z tego głównego życiowego celu. NIE DĄŻYĆ DO TEGO ZA WSZELKĄ CENĘ. Pamiętajcie, że jeśli coś będzie miało się wydarzyć, to i tak się wydarzy i nie ma co zapierać się rękami i nogami, czy na siłę napierać na Bliźniaka. Uszanujcie to, że on ma swoją drogę i nie musi być ona zgodna z naszą. Zaakceptujcie to i przestańcie szaleńczo szukać rozwiązań. Zapewniam Was, że one same do Was przyjdą w odpowiednim czasie. Bo na wszystko jest taki czas, gdy przychodzi spełnienie. Zaufajcie, jeśli nie mi, to Jemu :)
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)

Twin Message,
A lot of Twin Flame couples will reunite in the year of 2015;
the solutions for moving in together will come out of the blue, like a sudden shower of miracles,
the issues you looked at as holding power over you, explanations on why the two of you could not spend your physical life together, will vanish and beautiful, Divine Solutions come through,
therefore do not look back at the years gone, where things were not possible, stay in the NOW and expect the miracles, you asked for,
it is time for Twin Flames to come together in this lifetime, everything has been planned for and will happen just as planned,
this is not just happening for everyone else, it is happening for YOU, so welcome your new life in 2015 – it is awesome and beyond words – just like this Sacred Love is….
With Love & Light,
Birgit,
Keeper of the Flame

Bliźniacza wiadomość,
Wiele par Bliźniaczych Płomieni zjednoczy się w 2015 roku; rozwiązania dla zbliżenia się do siebie pojawią się ni stąd, ni zowąd, jak nagły prysznic cudów, problemy, na które patrzyłeś, jak na siłę, która Cię powstrzymuje, wyjaśnienia dlaczego Was dwoje nie może spędzić fizycznego życia razem, znikną, a pojawią się piękne Boskie Rozwiązania, dlatego nie oglądaj się na przeszłe lata, gdzie nic nie było możliwe, pozostań w teraźniejszości i oczekuj cudów, o które prosiłeś.
To czas dla Bliźniaczych Płomieni, aby zeszły się w tym życiu, wszystko było zaplanowane i stanie się tak, jak planowano i nie dzieje się to dla wszystkich, dzieje się to dla CIEBIE, więc powitaj swoje nowe życie w 2015 roku – on jest wspaniały i nie do opisania – tak, jak ta Święta Miłość…
Z miłością i Światłem,
Birgit,
Opiekunka Płomienia

Źródło: 
https://www.facebook.com/TwinFlameAwakening

Przekaz duchowy i ta pewność

Co prawda trochę (bardzo) już późno, ale chcę się z Wami czymś podzielić. Dostałam kolejny przekaz duchowy. Kolejne piękne i mądre słowa. Może ktoś znajdzie w nich jakieś światło dla siebie.
O nic mojej przewodniczki nie pytałam, ale ona jak zwykle wiedziała, co mnie trapiło ostatnio przez te wszystkie znaki z Błyskotem i nawet stwierdzenia osób trzecich, które widziały, że coś się dzieje ;) Były pytania typu „Czy można mieć dwóch Bliźniaków?” i „A co jeśli się pomyliłaś i J nie jest Twoim Bliźniakiem?”. Oczywiście na oba pytania odpowiadałam, że to niemożliwe, ale jednak w głowie gdzieś tam, sama siebie pytałam „A jeśli…?”. Ale serce wiedziało cały czas i było pewne cały czas :) I nadal jest i będzie zawsze pewne :)

monk - empowerement cards

Hello dear, these cards are not what I use for the actual twin flame / soulmate readings I do but all the same your name is calling to me for a mini reading and what I can do is focus the mini-reading on that area of your life. Your card is GENTLENESS with the message „Strength is gentle. True kindness has wings. Love in action endures.” The accompanying affirmation reads: „Today I will let kindness grow in me. I will be gentle within myself and give my soul the love it deserves. I will focus on everlasting love and let it gently flow into the world. I am alive, my gratitude knows no bounds, and my heart now overflows with love and kindness.” I feel, sweetie, that one of your current questions is to ask your angels and guides who your twin flame truly is, and the monk-like figure you see on the card here answers this question, and you already know the truth of this in your heart. Your twin flame is a constant and never changes; however what does change is our own (and their) soul’s growth and evolution. At different times in your soul’s growth, you are meant to be with other soulmates romantically, in order to learn and process all the lessons about love that the earth plane has to offer. This, my love, is one of those times for you. There is no need to question what you have previously known to be correct; however there is also no need to feel bad that you seek love and romance and that for now you may need to seek it with someone other than your twin flame. There are manifold reasons for this which will reveal themselves to you in time. Right now, it is important that you take action on your feelings, desires, the stirrings in your heart. I feel there is scope for a Christmas wish to come true if you do not delay too much with what you feel in your heart you must do or say. Take a chance this festive season and know that no matter what happens you will always be loved, by your angels and guides and your divine twin flame, whether that is currently manifesting on a soul/subconscious level only, or in the physical; and know that it can also manifest in the physical channelled through others, your soulmates. Open your heart to new possibilities, and destiny will do the rest – keep following your inner voice.

Witaj kochana, właściwie to nie używam tych kart podczas czytań na temat Bliźniaczych Płomieni i Bratnich Dusz, ale Twoje imię po raz kolejny mnie wzywa do mini czytania i to co mogę zrobić, to skupić się w tym mini czytaniu na tym właśnie obszarze Twojego życia.
Twoja karta do DELIKATNOŚĆ z przesłaniem „Siła jest delikatna. Prawdziwa dobroć ma skrzydła. Miłość w działaniu trwa.” Towarzysząca temu afirmacja mówi: ” Dziś pozwolę dobru wzrastać we mnie. Będę delikatny w stosunku do siebie samego i dam mojej duszy taką miłość, na jaką zasługuje. Skupię się na wiecznej miłości i pozwolę, aby delikatnie płynęła w świat. Żyję, moja wdzięczność nie zna granic, a moje serce przepełnione jest teraz miłością i dobrocią.”
Czuję kochana, że jednym z obecnych pytań, które chcesz zadać swoim aniołom i przewodnikom jest to, kto jest Twoim prawdziwym Bliźniaczym Plomieniem i ta mnicho podobna postać, którą widzisz na karcie jest odpowiedzią na Twoje pytanie, ale Ty już wiesz, że prawda jest w Twoim sercu. Twój Bliźniaczy Płomień jest stały i nigdy się nie zmienia, aczkolwiek to, co się zmienia jest Twoim własnym (i jego) wzrastaniem duszy i ewolucją. W różnych momentach podczas wzrastania Twojej duszy, jest Ci przeznaczone być romantycznie z innymi Bratnimi Duszami, aby uczyć się i przerabiać wszystkie lekcje miłości, jakie ziemski plan ma do zaoferowania. To, moja droga, jest teraz jeden z tych momentów dla Ciebie. Nie ma potrzeby kwestionować tego, co od początku dobrze wiedziałaś, niemniej jednak nie ma potrzeby czuć się źle z tym, że szukasz miłości u kogoś innego niż Twój Bliźniaczy Płomień. Jest wiele przyczyn z tym związanych, które ujawnią się przed Tobą za jakiś czas. Teraz jest ważne, abyś zaczęła działać w związku ze swoimi uczuciami, żądzami i porywami serca. Czuję, że jest możliwość spełnienia się świątecznego życzenia jeśli nie będziesz grać zbytnio na zwłokę z tym co czujesz w sercu, że musisz zrobić lub powiedzieć. Zaryzykuj podczas tego uroczystego czasu i wiedz, że nieważne co się stanie, zawsze będziesz kochana przez swoje anioły, przewodników i Twój boski Bliźniaczy Płomień, nawet jeśli to manifestuje się na razie tylko na poziomie duszy/podświadomości lub na pozomie fizycznym; i wiedz, że to może się również manifestować na poziomie fizycznym poprzez innych, np. Twoje Bratnie Dusze. Otwórz swoje serce na nowe możliwości, a przeznaczenie zrobi całą resztę – podążaj za swoim wewnętrznym głosem.

Reading, czyli przekaz duchowy

Choroba, choroba i po chorobie. Poszłam do kościoła i od razu poczułam ulgę na sercu. Nie widziałam mojego Bliźniaczego Płomienia, ale bardzo go odczuwałam… Nawet w tym momencie bardzo go odczuwam.
Już 12 dni się nie widzieliśmy. Jak na naszą obecną sytuację, to sporo, naprawdę sporo. Nie lubię go nie widzieć tyle czasu, bo wtedy, jak już kiedyś wspominałam, boli mnie głowa i dziwnie bije mi serce. Mogę go widzieć choćby przez sekundę, ale żebym go tylko widziała… Tyle i aż tyle.
Stało się dziś coś fajnego. Co prawda, popłakałam się przez to, ale odetchnęłam i poczułam niesamowity przypływ szczęśliwości.
Jestem użytkownikiem jednej z zagranicznych stronek zrzeszających Bliźniacze Płomienie. Stronka ta jest prowadzona przez inne, dobrze już zaprawione w boju Bliźniacze Płomienie. Jeden, a właściwie jedna z nich zaoferowała zrobienie tzw. „reading” (specjalnego przekazu duchowego) pięciu osobom, do których zostanie „pokierowana”. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że zostanę wybrana i tak też się stało. Musiałam zadać pytanie, więc zapytałam, czy mi i mojemu Bliźniaczemu Płomieniowi uda się wszystko poukładać w tym życiu. I wcale nie miałam na myśli żadnego „i żyli długo i szczęśliwie”, ale najnormalniejszego uporządkowania spraw między nami, bo na tym zależy mi najbardziej. Odpowiedź, którą otrzymałam nie była na zasadzie „tak, uda Wam się wszystko poukładać” i koniec. To, co ta dziewczyna mi napisała, poruszyło takie aspekty, które od dawna czułam, a NIKOMU o nich nie powiedziałam. To się wiąże z moim poprzednim wcieleniem, z poprzednim życiem… Po prostu powiedziała mi to, co już wiedziałam, co pamiętałam… To wszystko poruszyło mnie tak dogłębnie, że nie wiem, jak ja dziś zasnę ;)
Dzięki niej poczułam dziś dziwną wewnętrzną wolność. Dała mi nadzieję i pewność w kilku sprawach :) Nic tylko KOCHAĆ i ŻYĆ! :D Więc kocham i żyję :) Z całych sił! :)
Drodzy, Bliźniacze Płomienie, jeżeli macie możliwość skontaktowania się z kimś, kto zrobi Wam taki „reading” i nie mówię tu o skontaktowaniu się z jakąś wróżką, to skorzystajcie z tego. To może Wam bardzo pomóc, bardzo podnieść na duchu, potwierdzić to, co prawdopodobnie bardzo dobrze już wiecie, ale nie dowierzając w swoje możliwości, w możliwości swojej intuicji, odpychacie to od siebie.
Dla mnie dziś zapaliło się kolejne światło, które oświetliło dalszą część mojej drogi. Nie mam się czego bać, bo nie idę nią sama :) I cokolwiek się zdarzy, jakkolwiek to wszystko dalej się potoczy, to powiem Wam, że ja już wygrałam :) Wygrałam nowe życie, gdzie króluje szczęście i wiara w to, że będzie dobrze, bo nie ma innej opcji :)