New Moon Solar Eclipse

Dostałam dziś ciekawą informację na maila. Krótko mówiąc: uuu ;)

Solar Eclipses are extraordinary! You should be especially excited about tomorrow’s inspirational New Moon Solar Eclipse, because it signals an end to the hardest part of 2014, freeing you to pursue new experiences and explore the world around you.

Solar Eclipses hold a magical influence over our imaginations, creating endless possibilities. This particular eclipse in practical Taurus holds opportunity for us all to let go of what’s not working and create space for new beginnings.

Zaćmienia Słońca są niezwykłe! Powinieneś być szczególnie podekscytowany jutrzejszym, inspirującym słonecznym zaćmieniem księżyca w nowiu, bo sygnalizuje on koniec najtrudniejszej części 2014 roku, wyzwalając Cię, byś gonił nowe doświadczenia i eksplorował świat wokół Ciebie.

Zaćmienia Słońca posiadają magiczny wpływ na nasze wyobraźnie, tworząc niekończące się możliwości. To szczególne zaćmienie w praktycznym Byku jest szansą dla nas wszystkich, aby pozbyć się tego, co nie działa i stworzyć przestrzeń dla nowych początków.

źródło: www.tarot.com