‚N Sync – It’s tearin’ up my heart

It’s tearin’ up my heart when I’m with you (To rozdziera mi serce, gdy jestem z Tobą)
But when we are apart I feel it too (Ale, gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nieważne, co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

Baby I don’t understand (Kochanie, ja nie rozumiem)
Just why we can’t be lovers (Dlaczego nie możemy być kochankami)
Things are getting out of hand (Sprawy wymykają się z rąk)
Tryin’ too much but baby we can’t win (Staramy się za bardzo, ale kochana, nie możemy wygrać)

Let it go (Puść to)
if you want me girl let me know (jeśli chcesz mnie dziewczyno, daj mi znać)
I am down on my knees (klęczę na kolanach)
I can’t take it anymore (już nie mogę tego więcej znieść)

It’s tearin’ up my heart when I’m with you (To rozdziera mi serce, gdy jestem z Tobą)
But when we are apart I feel it too (Ale, gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nie ważne, co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

Baby don’t misunderstand, (Kochanie, nie zrozum źle)
What I’m trying to tell ya (tego, co próbuję Ci powiedzieć)
In the corner of my mind, (w zakamarkach moich myśli)
Baby it feels like we’re running out of time (kochanie, czuję jakby kończył nam się czas)

Let it go (Puść to)
if you want me girl let me know (jeśli chcesz mnie dziewczyno, daj mi znać)
I am down on my knees (klęczę na kolanach)
I can’t take it anymore (już nie mogę tego więcej znieść)

It’s tearin’ up my heart when I’m with you (To rozdziera mi serce, gdy jestem z Tobą)
But when we are apart I feel it too (Ale, gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nieważne, co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

Tearin’ up my heart and soul (To rozdziera mi serce i duszę)
We’re apart I feel it too (Gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nieważne co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

Tearin’ up my heart and soul (To rozdziera mi serce i duszę)
We’re apart I feel it too (Gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nieważne co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

It’s tearin’ up my heart when I’m with you (To rozdziera mi serce, gdy jestem z Tobą)
But when we are apart I feel it too (Ale, gdy jesteśmy rozdzieleni, też to czuję)
And no matter what I do I feel the pain (I nie ważne, co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

And no matter what I do I feel the pain (I nie ważne, co robię, czuję ból)
With or without you (Z Tobą, czy bez Ciebie)

 

P.S. Oczywiście długość videoclipu 3:28 ;) Ech :D