Hurts – Wish

Fakt, że akurat dziś ta piosenka, z TAKIMI słowami miała swoją premierę… biorę za kolejny, cholerny znak…
Nigdzie nie znalazłam tłumaczenia albo choć przepisanego textu piosenki, więc pokusiłam się o zrobienie tego sama.

At the Piccadilly Station I felt my heartbeat racing
(Na Stacji Piccadilly poczułem, że moje serce bije, jak szalone)
I didn’t know, know better
(Gdybym tylko wiedział…)

And on that Camberwell Road
(A na Camberwell Road)
I found a mirror for my soul
(Znalazłem lustro swojej duszy)
and I didn’t need no other
(I nie potrzebowałem żadnej innej)

I was accident-prone
(Byłem podatny na wypadki)
I fell head over heels with no warning
(Zakochałem się po uszy bez ostrzeżenia)

And in spite of my vertigo
(I wbrew moim zawrotom głowy)
I never felt myself falling
(Nigdy nie czułem, że się zakochuję)

And I wish, I wish
(I chciałbym, chciałbym)
that I told you then what I realize now
(Powiedzieć Ci wtedy to, z czego zdaję sobie sprawę teraz)
and I wish, I wish
(i chciałbym, chciałbym)
that I told you when you were still around
(powiedzieć Ci to, gdy jeszcze byłaś obok)

That night in white chapel girl
(Tamtej nocy w białej kaplicy dziewczyno)
I know it should have happened
(Wiedziałem, że to powinno się stać)
But I just left you standing there
(Ale po prostu zostawiłem Cię stojącą tam)

Meanwhile I became a man from New York City to Japan
(W międzyczasie stałem się mężczyzną, od Nowego Jorku po Japonię)
but that don’t give me satisfaction, yeah…
(ale to nie daje mi satysfakcji, tak…)

We’re only victims of timing
(Jesteśmy ofiarami synchronizacji)
and on that cold summer night
(i w tamtą zimną, letnią noc)
I know I’m a fool for not trying
(wiem, że jestem idiotą, że nie spróbowałem)

And I wish, I wish
(I chciałbym, chciałbym)
that I told you then what I realize now
(Powiedzieć Ci wtedy to, z czego zdaję sobie sprawę teraz)
and I wish, I wish
(i chciałbym, chiałbym)
that I told you when you were still around
(powiedzieć Ci to, gdy jeszcze byłaś obok)

I wish that I could rewrite all the things that we both let go
(Chciałbym móc zmienić to wszystko, co puściliśmy)
And I wish that I could just turn back the time and tell you all
(I chciałbym móc po prostu cofnąć czas i powiedzieć Ci wszystko)

I wish, I wish
(Chciałbym, chciałbym)
that I told you then what I realize now
(Powiedzieć Ci wtedy to, z czego zdaję sobie sprawę teraz)
and I wish…
(I chciałbym…)

I wish, I wish
(Chciałbym, chciałbym)
that I told you then what I realize now
(Powiedzieć Ci wtedy to, z czego zdaję sobie sprawę teraz)
and I wish, I wish
(i chciałbym, chciałbym)
that I told you when you were still around
(powiedzieć Ci to, gdy jeszcze byłaś obok)

 

Mary Long – cytat

„Our bodies are changing as you feel the energies swirling around you, activating your Chakra’s with a strong energetic frequency that you can even hear in your Ears. Time in Stillness, staying grounded to mother earth and much inner focus will help you continue to flow with the New Earth Energies. They are becoming stronger in each and every moment, and some days you may feel a bit overwhelmed, just breath, take a moment to just be with yourself and let everything outside of you go.

There are pains you may have that you do not understand, I call them growing pains kind of like what we went through during our growth spurts as teens. But a Continued focus in knowing that these are changes that your body is going through, as Mother Earth GAIA is transitioning into a New Galactic Earth, flowing through Space into a 5th Dimensional Realm. We are evolving with her, as she continues on her Pole Shift in expanding to make room for more lands and to continue to shift all harm from her Surface.

Flow with the Loving Energies.”

- Mary Long

„Nasze ciała się zmieniają, gdy odczuwasz energie wirujące wokół Ciebie, aktywując Twoje czakry silną, energetyczną częstotliwością, którą możesz nawet usłyszeć w swoich uszach. Czas w spokoju, pozostanie w bliskości z Matką Ziemią i dużo wewnętrznego skupienia pomoże Ci w kontynuacji przepływu z energiami Nowej Ziemi. One stają się silniejsze w każdym momencie i w niektóre dni możesz czuć się trochę przytłoczony, wtedy po prostu oddychaj, znajdź chwilkę żeby ze sobą pobyć i pozwolić odejść temu, co poza Tobą.

Są takie bóle, które miewasz, ale ich nie rozumiesz. Ja nazywam je bólami wzrastania, coś, jak bóle, których doświadczaliśmy podczas dorastania, będąc nastolatkami. Ale kontynuując skupienie, wiesz, że są to zmiany przez jakie przechodzi Twoje ciało, gdy Matka Ziemia Gaja zmienia się w Nową Galaktyczną Ziemię, płynąc przez Kosmos w sferę Piątego Wymiaru. Ewoluujemy wraz z nią, gdy ona przemieszcza bieguny, robiąc miejsce na więcej lądów oraz kontynuując pozbywanie się wszelkich szkód ze swojej powierzchni.

Płyń z miłującymi energiami.”

Porada dla Bliźniaczego Płomienia, który goni Runnera (powtórka)

Rok temu zrobiłam tłumaczenie pewnego artykułu, który tu ponownie przytoczę, bo wiem, że się przyda.
A swoją drogą, zabawne jest to, że zrobiłam je 28 marca 2014 r. w dzień urodzin Bliźniaka, a potem odpisałam komuś na komentarz 28 marca 2015 r. :D Coś jest na rzeczy w tym temacie ;)
Mało tego… Właśnie zerknęłam na oznaczony na żółto prostokącik w bezpośrednim odnośniku, który chyba (nie wiem, nie wnikam) mnie informuje o ilości postów i taka sytuacja, że jest to numer 2388 :D :D :D No po prostu uroczo :D


http://twin-flames.crazylife.pl/2014/03/28/porada-dla-blizniaczego-plomienia-ktory-goni-uciekajacego/

Daniel Nielsen – cytat

Don’t search for YOUR happiness in somebody else. You won’t find it there! If you’re not happy in yourself, you’ll never be happy in a relationship. Find your OWN inner treasure first, and then you can share that precious beauty with the one you declare your love to. There is nothing more attractive than a man or a woman that knows who they are and can love from a place of wholeness and inner abundance where the river is deepest.

- Daniel Nielsen

Nie szukaj SWOJEGO szczęścia w kimś innym. Nie znajdziesz go tam! Jeśli nie jesteś szczęśliwy sam w sobie, nigdy nie będziesz szczęśliwy w związku. Znajdź swój WŁASNY wewnętrzny skarb wpierw, a potem możesz dzielić się tym drogocennym pięknem z tym, któremu deklarujesz swoją miłość. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż mężczyzna, czy kobieta, która wie kim jest i kocha z miejsca, w którym jest całość i wewnętrzna obfitość, gdzie rzeka jest najgłębsza.