Jeśli chcesz być ze swoim Bliźniakiem skup się na SOBIE

If you want to be with your Twin, focus on YOU. 
What do YOU need to work on? Be Honest with yourself, and ask for divine guidance. 
DO NOT focus on what your Twin is NOT doing, because by doing that YOU are prolonging your reunion, and pushing them away…
Be more loving, more accepting, more patient, more UNCONDITIONAL…
Trust in the process! 

-Terri Wilson

Jeśli chcesz być ze swoim Bliźniakiem, skup się na SOBIE.
Nad czym TY potrzebujesz popracować? Bądź ze sobą szczery i proś o boskie kierowanie. NIE skupiaj się na tym, czego Twój Bliźniak NIE robi, bo poprzez to, to TY przeciągasz Wasze zjednoczenie i odpychasz go…
Bądź bardziej kochający, bardziej akceptujący, bardziej cierpliwy, bardziej BEZWARUNKOWY…
Zaufaj procesowi!

Tego cytatu nie znajdziecie nigdzie w necie, gdyż jest on wzięty z pewnej zamkniętej grupy, do której należę ;) Osoba, która to napisała nie jest jakimś duchowym guru, ani nic z tych rzeczy. Jest po prostu Bliźniakiem, który wie co mówi, bo jest już dalej w swym rozwoju. Totalnie się z tym identyfikuję. Jej prawda jest również moją prawdą i prawdą coraz większej ilości osób. Wszystkie filozofowania na temat Bliźniaczych Płomieni i tego wszystkiego z tym związanego, są zawarte w tych kilku prostych słowach. I to jest piękne :)