Tristan i Izolda – cytat z filmu

Isolde: Know that I love you Tristan. Wherever you go, whatever you see. I will always be with you.
Tristan: You were right. I don’t know if life is greater than death. But love was more than either.

Izolda: Wiedz, że Cię kocham Tristanie. Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek zobaczysz. Zawsze będę z Tobą.
Tristan: Miałaś rację. Nie wiem, czy życie jest potężniejsze od śmierci. Ale miłość była bardziej, niż to i to.