Anthony de Mello – cytat

Cierpienie jest znakiem braku kontaktu z prawdą.

Cierpienie dane jest ci po to, abyś otworzył oczy na prawdę, żebyś mógł zrozumieć, że gdzieś jest jakiś fałsz.

Tak samo jak ból fizyczny mówi o jakiejś niewydolności, o chorobie.

Cierpienie wskazuje na istnienie fałszu. Wyzwala się w kolizji z rzeczywistością.

Kiedy twoje złudzenia zderzają się z rzeczywistością, kiedy fałsz zderza się z prawdą, wówczas pojawia się cierpienie.

Poza tym nie ma cierpienia.

- Anthony de Mello