Twoja dusza

„Your soul is the part inside that feels amazed by the sunrise, cries during sad movies, and is touched by the sound of beautiful music. It’s the part of you that gets excited about living, about waking up on a sunny morning, and about laughing really hard…

…pay attention to your soul. How is your soul doing? When you feel stressed, excited, happy, or sad, take a deep breath and listen to your soul. Hear what your soul is saying. What signals is it sending you? What is telling you to do. Your soul reflects your attitude about life, and learning to listen to it will help make your outlook on life healthy.”
~ Amanda Ford

„Twoja dusza, to ta część w środku, która zachwyca się wschodem słońca, płacze podczas smutnych filmów i jest poruszona brzmieniem pięknej muzyki. To ta część, która ekscytuje się życiem, budzeniem się w słoneczny poranek i śmianiem się z całych sił…

…zwracaj uwagę na swoją duszę. Jak ma się Twoja dusza? Gdy czujesz się zestresowany, podekscytowany, szczęśliwy, czy smutny, weź głęboki oddech i słuchaj swojej duszy. Usłysz to, co Twoja dusza mówi. Jakie sygnały Ci wysyła? Co mówi Ci, abyś zrobił? Twoja dusza odzwierciedla Twoje nastawienie do życia, a uczenie się słuchania jej, pomoże Ci w zdrowym spojrzeniu na życie.”
~ Amanda Ford