PLAN

The Master Plan

Our Love is the epitome of perfection
Twin souls incarnate here on Earth
To fulfill the master plan.
From the first day our eyes met
Ever since, I knew innately
That there is a master plan.
We come together as one
seeking true expression
It is the master plan.
That other souls will learn from us
the meaning of unconditional love
To complete the master plan.
As the aboriginal proverb states:
„We are all visitors of this time, this place.
We are just passing through.
Our purpose here is to observe,
to learn, to grow, to love….and then
we return home.”
That is the master plan.

-Unknown

PLAN

Nasza miłość jest streszczeniem perfekcji.
Bliźniacze Dusze inkarnują tu na Ziemi,
Aby wypełnić PLAN.
Od pierwszego dnia, gdy nasze oczy się spotkały,
Od tamtej pory, naturalnie wiedziałam,
że jest PLAN.
Przybywamy, jako jedność
Poszukując prawdziwej ekspresji.
To jest PLAN.
Inne dusze będą się od nas uczyć
znaczenia bezwarunkowej miłości,
aby dopełnić PLANU.
Pradawne przysłowie mówi:
„Wszyscy jesteśmy gośćmi tego czasu, tego miejsca.
Po prostu sobie przechodzimy.
Naszym celem jest obserwowanie,
nauka, wzrastanie, kochanie… a potem
powracamy do domu.”
Taki jest PLAN.

- autor nieznany

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.