Cały dzień w znakach i z palpitacjami

Zaczęło się w nocy, gdy zerwałam się o 2:38… W ciągu dnia co chwila widziałam kombinacje tych liczb. Nawet dostałam dziś przelew na kwotę 238 zł, a powinno być 239 ;) Na poczcie zawiesiłam swój wzrok na papierowym numerku 238, który leżał obok mnie :D Robiąc zakupy, podeszłam do półek z serami i pastami, chwyciłam pudełko myśląc, że to hummus, ale to był jakiś ser, który miał etykietkę z zagraniczną wersją imienia, które Bliźniak wybrał sobie na święceniach. Wieczorem poszłam odwiedzić sąsiadkę i akurat w TV leciał program z miasta, do którego wykopali Bliźniaka. Oprócz tego wszystkiego, jakoś dziwnie się dziś czuję. Cały czas mam palpitacje, a od kilku dni jestem przemęczona… Coś się dzieje. Coś się na bank dzieje i dzisiaj ma to swoją kulminację… Pytanie tylko, o co chodzi…

PLAN

The Master Plan

Our Love is the epitome of perfection
Twin souls incarnate here on Earth
To fulfill the master plan.
From the first day our eyes met
Ever since, I knew innately
That there is a master plan.
We come together as one
seeking true expression
It is the master plan.
That other souls will learn from us
the meaning of unconditional love
To complete the master plan.
As the aboriginal proverb states:
„We are all visitors of this time, this place.
We are just passing through.
Our purpose here is to observe,
to learn, to grow, to love….and then
we return home.”
That is the master plan.

-Unknown

PLAN

Nasza miłość jest streszczeniem perfekcji.
Bliźniacze Dusze inkarnują tu na Ziemi,
Aby wypełnić PLAN.
Od pierwszego dnia, gdy nasze oczy się spotkały,
Od tamtej pory, naturalnie wiedziałam,
że jest PLAN.
Przybywamy, jako jedność
Poszukując prawdziwej ekspresji.
To jest PLAN.
Inne dusze będą się od nas uczyć
znaczenia bezwarunkowej miłości,
aby dopełnić PLANU.
Pradawne przysłowie mówi:
„Wszyscy jesteśmy gośćmi tego czasu, tego miejsca.
Po prostu sobie przechodzimy.
Naszym celem jest obserwowanie,
nauka, wzrastanie, kochanie… a potem
powracamy do domu.”
Taki jest PLAN.

- autor nieznany