Ulf Haukenes – cytat

„The chasers” are running from themselves,which is also the beloved.(And God)
„The runners” are running from themselves,which is also you.(And God)
The chaser thinks the twin will save them and has fear of abandonment.
This fear creates the rejection.
The runner thinks the twin is the cause of their surfacing struggle and has fear of loss of control.
Both have lack of self love.
Only by standing still within and without in this NOW
will you stop running from yourself and come into love.
You will need to be your own parent for a while,until the divine parent embraces you in your surrender.
Face yourself,Embrace yourself and put light to your demons and place your inner child’s wounds into continuous healing.
You are your own obstacle.
Get out of your own way NOW.

- Ulf Haukenes (Spiritual Energy Healing By Blue Ray Twin Flames)

„Goniący” uciekają przed samym sobą, czyli także przed ukochanym (i Bogiem).
„Uciekający” uciekają przed samym sobą, czyli także przed Tobą (i Bogiem).
„Goniący” myśli, że Bliźniak go uratuje i ma strach przed porzuceniem.
Strach tworzy odrzucenie.
„Uciekający” myśli, że Bliźniak jest przyczyną jego wychodzącej na powierzchnię walki i boi się utraty kontroli.
Obojgu brakuje miłości do samych siebie.
Tylko będąc spokojnym wewnątrz i zewnątrz w tej TERAŹNIEJSZOŚCI, powstrzyma Cię przed uciekaniem przed samym sobą i wejściu w miłość.
Będziesz musiał być swoim własnym rodzicem przez jakiś czas, dopóki Twój boski rodzic nie obejmie Cię w Twoim poddaniu się.
Stań ze sobą oko w oko, obejmij się, daj swoim demonom światło i umiejsców rany swojego wewnętrznego dziecka w ciągłym uzdrawianiu.
Ty jesteś swoją własną przeszkodą.
Zejdź sobie ze swojej własnej drogi,
NATYCHMIAST.