W doświadczeniu Bliźniaczego Płomienia nie chodzi o zjednoczenie

The Twin Flame experience is not about reunification. 
It’s about overcoming the greatest of obstacles.
By finding a way out of pain, you prove to yourself that you are indeed whole, worthy and loved.

- Elise Perez

W doświadczeniu Bliźniaczego Płomienia nie chodzi o zjednoczenie.
Chodzi o przezwyciężenie największych przeciwności.
Znajdując wyjście z bólu, dowodzisz samemu sobie, że w rzeczy samej, jesteś kompletny, wartościowy i kochany.

Źródło:
https://acceleratedascension.wordpress.com/2015/02/17/the-twin-flame-experience-is-not-about-reunion/