Przekaz duchowy na luty 2015 r.

Twin message;
Divine Interaction,
In the month of February 2015 a lot of Twin Flame Lovers will find each other again,many may have had long periods of separation, therefore the reunion is amazing, the vibration of love becomes more and more active in the hearts of Twin Flames, there is not a lot of doing, acting or planning, the change comes out of the blue as a sign from the Universe, that Divine Timing is here, open your heart and be ready for miracles in your Twin Flame Union,

With Love & Light,
Birgit,
Keeper of the Flame

Bliźniacza wiadomość:
Boska interakcja,
W Lutym 2015 wiele Bliźniaczych Płomieni znowu się odnajdzie, wiele ma za sobą długie okresy separacji, dlatego zjednoczenie jest niesamowite. Wibracja miłości staje się coraz bardziej aktywna w sercach Bliźniaczych Płomieni, nie ma zbyt wiele do robienia, działania czy planowania, zmiana pojawia się ni stąd, ni zowąd, jako znak od Wszechświata, że nastał Boski Czas. Otwórz swe serce i bądź gotów na cuda w swoim zjednoczeniu Bliźniaczych Płomieni.

Z miłością i Światłem,

Birgit,
Opiekunka Płomienia

Źródło: 
https://www.facebook.com/TwinFlameAwakening

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.