Błękitne COŚ

Niedzielny wieczór. Idziesz z psem na spacer. Trasa, jak zwykle ta sama. Nagle patrzysz przed siebie i widzisz ogromną błękitną plamę w powietrzu. Plama wielkości człowieka. I już wiesz co to, a raczej kto to. I przypomina Ci się, gdy widziałaś to samo po raz pierwszy, tylko bardziej intensywny odcień… To dar zobaczyć swój Bliźniaczy Płomień w takiej właśnie formie <3
Czy ktoś z Was ma jeszcze takie doświadczenia?
Czy blaski i błyski, szczególnie białe i niebieskie, to dla Was codzienność, tak, jak dla mnie?
A może spotkało Was, coś innego?
Napiszcie :)

P.S. Właśnie przyszła mi na pocztę oferta spędzenia kilku dni w mieście, w którym aktualnie przebywa Bliźniak :D :D :D :D :D

Twoja transformacja zaczyna się TERAZ

This month’s cosmic events are challenging, but they can also be transformational. In fact, with action planet Mars now in the spiritual sign of Pisces, you have an amazing opportunity for growth and change, but it won’t just happen — your metamorphosis is up to you! As Maya Angelou said…

„We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”

What’s happening to you right now is like the caterpillar’s struggle to become a butterfly — the struggle gives strength to the wings so they can fly! By confronting your emotional roadblocks and fears, you’ll know what you need to fix so you can fly free. The first step is to… LET IT GO.

Kosmiczne wydarzenia tego miesiąca są wymagające, ale mogą też być transformujące. Właściwie to z planetą działania, jaką teraz w duchowym znaku Ryb jest Mars, masz wspaniałą szansę na wzrastanie i zmianę, ale to nie stanie się tak po prostu — Twoja metamorfoza zależy od Ciebie! Tak, jak Maya Angelou powiedziała:

„Zachwycamy się pięknem motyla, ale rzadko dopuszczamy do siebie zmiany, jakie przeszedł, aby osiągnąć to piękno.”

To, co się teraz Tobie dzieje, jest jak zmagania gąsienicy, aby stać się motylem — zmaganie się daje siłę skrzydłom, aby mogły latać! Poprzez skonfrontowanie się ze swoimi emocjonalnymi przeszkodami i lękami, będziesz wiedzieć, co potrzebujesz w sobie naprawić, aby móc latać wolno. Pierwszy krok to… PUSZCZENIE TEGO.

Źródło: Tarot.com

Księżyc w Koziorożcu

Księżyc w Koziorożcu {niedziela 13:05 – wtorek 14:00}

Dobry czas na skupienie się na swoich celach i na wytrwałą pracę przy ich realizacji. Korzystanie z wibracji znaku Koziorożca jest jak wspinaczka górska: widzisz przed sobą cel i krok po kroku, ostrożnie i namysłem posuwasz się w jego kierunku. Jeżeli jednak zaczniesz patrzeć w dół i pozwolisz na to by ogarnął Cię lęk to utkniesz tam gdzie jesteś bojąc się zrobić krok. Tak więc ten czas daje okazje do wspięcia się wyżej i do progresu zawodowego, ale też może stanowić ryzyko popadnięcia w negatywne emocje, pesymizm i samokrytykę. Lekarstwem na to jest praca i trzymanie się blisko ziemi. Może to być też dobry czas na to by zobaczyć czy cele jakie sobie stawiasz są realne i czy nie należało by ich rozłożyć na mniejsze i łatwiejsze do realizacji kroki. Takie zaplanowanie działań pozwoli Ci poczuć, że poruszasz się do przodu i że realizujesz swoje zamierzenia, zamiast frustrowania się, że idziesz i idziesz a góra na horyzoncie nie wygląda jakby się przybliżała.

Dobry czas na:
• Sprawy biznesowe i organizacyjne, planowanie strategii
• Działania wymagające samodyscypliny, konsekwencji i pragmatyzmu
• Koncentrację na zadaniach i rezygnację z tego co rozprasza
• Cieszenie się własnym towarzystwem i odpoczynek od nadmiaru bodźców i ludzi
• Zajęcie się rachunkami, wyliczeniami, skupienie na twardych faktach i planach finansowych

Źródło: 
https://www.facebook.com/astrologiapelni