Fala Niebieskiej Nocy

Ciekawe, nigdy o tym nie słyszałam, ale warto przeczytać :)
Dzięki TFlegma :)

„Dziś (15 stycznia) ostatni dzień fali Psa, a od jutra zaczyna się fala Niebieskiej Nocy i potrwa do 28 stycznia włącznie.

Siła Intuicji – Siła Snów – Siła Idei – Siła Dostatku

Co nam przyniesie?

FALA NOCY (AKBAL) – SIŁA INTUICJI: oczyszczenie podświadomości i nawiązanie kontaktu z nadświadomością poprzez czakrę serca; czerpanie inspiracji z treści snów dla swojej kreatywności; kierowanie się wskazówkami, jakie dostarczają nam sny, w życiu codziennym; rozwijanie umiejętności czerpania z bogactw, jakimi obdarzają nas intuicja i sen i przenoszenie ich na grunt materialny oraz rozwój zdolności telepatycznych i paranormalnych; budowanie wewnętrznej pełni a przez to prawdziwej tożsamości i suwerenność.

Sny, marzenia…

Dni niesione przez Niebieską Noc objawiają wyjątkowo irracjonalne obrazy. Przede wszystkim odsłaniają światy braków, będące następstwem przerwania kontaktu z boskim Źródłem.

Jeżeli świadomość ludzka koncentruje się tylko na dobrach fizycznych, Energia Nocy musi zrobić gdzieś cięcie, aby przebić się ze swoimi darami. W dniach Niebieskiej Nocy może pojawić się nie tylko uczucie bezsilności i małostkowość, ale także silna frustracja i poczucie braku sensu.

Jeżeli człowiek znajdzie dostęp do światów wewnętrznych, dni NOCY będą wyzwalać w nim twórcze impulsy, podsuwać wspaniałe pomysły, wspomagać zaradność w przezwyciężaniu trudności i nadrabianiu braków na wszystkich płaszczyznach Bytu.

Niebieska Noc wspiera ludzkie starania w kierunku rozszerzenia świadomości oraz wyprowadza ze wszystkich ograniczeń fizycznych. W pieczęci tej drzemie magiczna siła, umożliwiająca nam dostęp do nieznanych dotąd potencjałów. Dni Niebieskiej Nocy są prawdziwą skrzynią skarbów, jakie zsyła nam boskie Źródło. Jednak tylko ten, kto kieruje się intuicją, kto bezgranicznie ufa swojemu Źródłu, może sięgnąć po kosmiczne bogactwo i z jego pomocą nadrobić wszystkie ziemskie braki.

Biegun Cienia:
– kierowanie się wyłącznie logiką i rozumem
– wiara tylko w to, co się widzi
– bardzo okrojone i subiektywne widzenie rzeczywistości
– brak fantazji i wyobraźni
– notoryczne braki: miłości, przyjaźni, pracy, pieniędzy, czasu, wolności itd.
– uciekanie przed rzeczywistością w rózne iluzje przy jednoczesnym braku marzeń, które da się zrealizować
– kierowanie się w dużym stopniu opinią innych
– wewnętrzny chaos i rozdrabnianie się
– irracjonalne, niekontrolowane zachowania

Biegun Światła:
– silnie rozwinięta Intuicja/ Wewnętrzny Głos
– obiektywizm w ocenie otaczającej nas rzeczywistości
– rozwinięta wyobraźnia
– bogactwo idei, pomysłowość, kreatywność
– poczucie Pełni
– dostawanie od Losu zawsze tego, co jest w danym momencie niezbędne na Planie Fizycznym
– wiara w to, że spełniają się marzenia
– głęboki spokój i podążanie w jasno sprecyzowanym kierunku

WZORZEC ŚWIATŁA: Misterium; Otaczająca ciemność; Świętość; Wgląd we wnętrze; Dom duszy; Podróż do wnętrza; Cisza; Sny; Serce i organy wewnętrzne; Kreatywność; Dostatek; Spokój; Obfitość; Korzystne propozycje; Zgłębianie tajemnic; Niezależność; Głębia spirytualna; Pomysłowość; Integracja

MĄDROŚĆ CIENIA: Zbyt subiektywne nastawienie; Depresja; Potępianie siebie; Obwinianie; Lęk przed zmianą; Osądzanie; Brak punktu oparcia; Fobie; Pociąg do okultyzmu; Niedostatek

TRANSFORMACJA CIENIA: Bądź gotów poddać się sprawdzianowi. Jak oceniasz siebie samego? Ogarnij duchowym okiem wszystkie niekorzystne procesy i zapuść się aż na samo dno, aby dostrzec dary, jakie ze sobą niosą.

KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN
WZORZEC ŚWIATŁA

Jeżeli inkarnację niesie Energia Niebieskiej Nocy, zapowiada to przebieg życia według bardzo archaicznych pierwowzorów. Osoba ta ma do dyspozycji nieskończoność kosmicznego dostatku, z którego może czerpać wszechstronne korzyści w życiu. Trudne sytuacje i pozorne zbiegi okoliczności będą ją prowokować do skorzystania z nowych propozycji i szukania śmiałych rozwiązań.

Kto zstąpił na Ziemię przez kanał AKBAL, ten zdecydował się na szczególny ziemski trening, a mianowicie na przezwyciężenie osobiście stworzonych światów braków i wypełnienie ich bogactwem spirytualnym. Wybierając sobie Noc na moment narodzin, nie powinien się zatem dziwić, jeżeli jego życie będzie się toczyć w warunkach marginalnych.

Sytuacja ta umożliwi mu nauczenie się życia w świecie materii, z dala od surowych norm i zasad. Tylko tak pozna nieograniczoność Bytu i znajdzie prawdziwe dopełnienie. Kto nauczył się iść tym tak bardzo irracjonalnym tropem, będzie stanowił wielką zagadkę dla swojego racjonalnie myślącego środowiska. Niebieska Noc umożliwi mu zapuszczenie się w głębię spirytualizmu i stworzy korzystne warunki do wzrastania duchowego.

WZORZEC CIENIA

We wzorcu cienia wynurza się wiele sprzeczności. Ponieważ potencjał AKBAL jest wyjątkowo ciężki do zdefiniowania, utrudnia to jego nosicielowi znalezienie wyraźnego środka i stałego punktu zaczepienia. W przebiegu życia może wyłonić się wiele niejasności, jak również wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku okultystycznego spirytyzmu.
Wśród osób urodzonych pod znakiem AKBAL bardzo często manifestują się wyimaginowane lęki i fobie, utrudniające im uchwycenie pozycji środka.

Z polem Energii AKBAL związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonego WĘDROWCA, Białego ZWIERCIADŁA i Żółtej GWIAZDY (rodzina solarna 3).”

Wszystkie cytaty pochodzą z książki Hanny Kotwickiej oraz z bloga

https://monamornak.wordpress.com/