Wojciech Eichelberger – cytat

Dzięki TFlegma za cytat :)

„Miłość to nie tylko wymiana uczuć i pieszczot, ale przede wszystkim pogodnych poświęceń i kompromisów. Serca zaczynają się otwierać dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z własnych pragnień i ograniczeń na rzecz dobra partnera. Można powiedzieć, że dojrzała miłość zaczyna się wtedy, gdy porzucamy iluzję, że odpowiemy na wszystkie niespełnione, niedojrzałe potrzeby partnera. Proces dorastania odbywa się przez frustracje, rozczarowania, kryzysy. Jeśli wyjdziemy z tego cało, to zaczniemy stawać się wolni i dawać wolność. Im mniej iluzji w związku, tym więcej w nim miejsca na miłość. Tak więc, aby otworzyć serce, trzeba w jakimś momencie zdobyć się na uczciwość. Na tym polega różnica między uwodzeniem, a otwieraniem serca. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie dać. I nie oczekujemy tego, czego druga strona nie jest w stanie nam dostarczyć.”

- Wojciech Eichelberger
„Męskie pół świata”

Edward Stachura – cytat

Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.

- Edward Stachura

Remember me

Jestem wzruszona tą piosenką do granic możliwości. Płaczę i drżę, bo czegoś bardziej prawdziwego i szczerego, to już dawno nie słyszałam. W każdym słowie i dźwięku są emocje… Piękna piosenka <3

Remember Me (Pamiętaj mnie)

We only had a few moments, (Mieliśmy tylko kilka chwil)
but it felt like coming home, (ale było to, jak powrót do domu)
as if two souls found each other, (jakby dwie dusze się odnalazły)
as if we were one. (jakbyśmy byli jednością)

My thoughts are drifting to you again (Moje myśli znów do Ciebie płyną)
and I wonder where you are. (I zastanawiam się gdzie jesteś)
My mind would say that I don’t know you well, (Mój umysł powiedziałby, że nie znam Cię dobrze)
but I feel I know your heart. (Ale ja czuję, że znam Twoje serce)

Remember me, (Pamiętaj mnie)
I hope that you will remember me, (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał)
as I will always keep remembering you, (Tak, jak ja zawsze będę pamiętać Ciebie)
as seasons change you remain in my heart, (Pory roku się zmieniają, ale Ty pozostajesz w moim sercu)
so close, though we’re so far apart, (Tak blisko, mimo że jesteśmy tak daleko od siebie)
I hope you will remember me, as I remember you. (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał, tak, jak ja pamiętam Ciebie)

We opened up the gate to deeper love (Otworzyliśmy wrota do wielkiej miłości)
and caught a glimpse of what could be. (I uchwyciliśmy namiastkę tego, jak mogłoby być)
I pray some day we will step beyond and reunite eternally. (Modlę się o to, abyśmy pewnego dnia zrobili krok dalej i połączyli się na wieczność)

Remember me, (Pamiętaj mnie)
I hope that you will remember me, (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał)
as I will always keep remembering you, (Tak, jak ja zawsze będę pamiętać Ciebie)
as seasons change you remain in my heart, (Pory roku się zmieniają, ale Ty pozostajesz w moim sercu)
so close, though we’re so far apart, (Tak blisko, mimo że jesteśmy tak daleko od siebie)
I hope you will remember me, as I remember you. (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał, tak, jak ja pamiętam Ciebie)

Please don’t hide away, I know you’re scared and feel adrift, (Proszę nie ukrywaj się, wiem, że się boisz i czujesz jakbyś dryfował)
a soul connection is challenging, but it is such a gift, (Połączenie dusz jest wymagające, ale to taki dar)
I wish we could live, I wish we could live this love. (Chciałabym abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli żyć tą miłością)

Remember me, (Pamiętaj mnie)
I hope that you will remember me, (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał)
as I will always keep remembering you, (Tak, jak ja zawsze będę pamiętać Ciebie)
as seasons change you remain in my heart, (Pory roku się zmieniają, ale Ty pozostajesz w moim sercu)
so close, though we’re so far apart, (Tak blisko, mimo że jesteśmy tak daleko od siebie)
I hope you will remember me, as I remember you. (Mam nadzieję, że będziesz mnie pamiętał, tak, jak ja pamiętam Ciebie)

- Muzyka i słowa – Natascha Hagen