Mała Anielska Lekcja Miłości

Popłakałam się…
U mnie w domu nigdy nie brakowało miłości, mimo że mój biologiczny ojciec zostawił mnie i moją mamę, gdy byłam malutka. Dostawałam miłość od najbliższych, a jednak czegoś mi brakowało. Tej cząstki, która wypełniłaby wszelkie pustki i braki we mnie. Miałam inne miłości, ale i tak czułam się niedowartościowana, wybrakowana, samotna. Dopiero, gdy pojawił się mój Bliźniaczy Płomień, wszystko to zniknęło. Brakujące puzzle wróciły na swoje miejsce. Poczułam prawdziwą miłość, która rozgrzewała mnie od środka. Wybaczyłam wielu osobom, które mnie skrzywdziły w ten, czy inny sposób. Szczególnie wybaczyłam mojemu biologicznemu ojcu, bo ta sprawa, jak się okazało, to była największa zadra w moim życiu, choć nie umiałam się do tego przyznać. Dziś jest mi już o wiele lżej. A wszystko to dzięki Bliźniakowi, który obudził we mnie to wszystko. MIŁOŚĆ.
Jeszcze sporo pracy przede mną, ale mam już swoje lustro, także nie martwię się o nic :)

Zabawa „Otwórz książkę…” :D

Bliźniaki, mam dla Was zabawę :) Oczywiście nie należy jej brać, aż tak bardzo do siebie, ale czasem fajne i śmieszne rzeczy z tego wychodzą :D
Ja obok siebie mam aktualnie kieszonkowe wydanie książki pt. „Opowieść o Twojej Duszy. Odkrywanie Perły Twojej Prawdziwej Tożsamości” – Elizabeth Clare Prophet.
A pierwsze zdanie, które jest na str. 34 brzmi tak:
„Przede wszystkim musi ona zrównoważyć co najmniej 51 procent swojej karmy; wypełnić swoją misję; zrównoważyć miłość, mądrość i moc swego troistego płomienia; oraz stać się jednością ze swoim Chrystusowym Ja.”
No nieźle ;)

0książka

Daniel Nielsen – cytat

awakened man

 

An awakened man can touch the heart of the woman he loves without touching her, just by opening his soul and whispering her name. And even then, it’s not the words. The heart can convey expressions of love without words being spoken. There is a silent language that two people in love understand. And when their souls meet, time stands still. Their senses are heightened, and a deep bond is formed, as if the two have known each other from eternity past. Love moving beyond finite words.

- Daniel Nielsen

Przebudzony mężczyzna może dotknąć serca kobiety, którą kocha bez dotykania jej, jedynie poprzez otwarcie jego duszy i wyszeptanie jej imienia. I nawet wtedy, to nie są słowa. Serce potrafi przekazać wyrazy miłości bez wypowiadania słów. Jest taki cichy język, który oboje zakochanych ludzi rozumie. A gdy ich dusze się spotykają, czas staje w miejscu. Ich zmysły są wyostrzone i formuje się głęboka więź, tak, jakby tych dwoje znało się z przeszłości wieczności. Miłość porusza się pomiędzy słowami.

Źródło: 
https://www.facebook.com/twinrayreiki