Przekaz na dziś i najbliższe tygodnie

Today marks the start of a few very difficult weeks to come as Mercury moves into Scorpio, the sign that stirs up troubles deep inside of you. This is one of Mercury’s most challenging placements, but it can also be the most transformational!

It’s like the caterpillar struggling to become a butterfly — the struggle gives strength to the wings so they can fly. Confronting your old hurts and hang-ups now gives you a profound opportunity to heal and grow. It’s time to… LET IT GO.

Dzisiejszy dzień odznacza się początkiem nadejścia kilku bardzo trudnych tygodni, bowiem Merkury przechodzi do Skorpiona, znaku, który mieli problemy głęboko w Tobie. To jest jedno z bardziej wymagających ulokowań Merkurego, ale takie, które może być też najbardziej przemieniające!

Tak, jak gąsienica walczy, aby stać się motylem — walka daje siłę skrzydłom, aby mogły latać. Skonfrontowanie się ze swoimi starymi zranieniami i kompleksami daje Ci całkowitą możliwość do uzdrowienia i wzrastania. To jest czas, aby… PUŚCIĆ TO.

Źródło: Tarot.com

Dlaczego nie jesteś zjednoczony ze swoim Bliźniaczym Płomieniem – video

Już dawno, żadne video, tak bardzo mnie nie wzruszyło, jak to. Jest po prostu piękne, szczere i prawdziwe.
Szczerze mówiąc, to nie oglądam tego typu filmików i nie wiem dlaczego akurat dziś na to kliknęłam. Widocznie musiałam takie coś usłyszeć. To zawsze jest niesamowite, usłyszeć, że ktoś ma tak jak Ty i czuje dokładnie tak, jak Ty…
Każdy ma inną misję, każdy musi coś innego przerobić, coś innego zrobić ze sobą samym. Bliźniaki nie pojawiły się tu żeby wylegiwać się na plaży, popijając Margaritę, jak mówi autorka filmu. Bliźniaki pojawiły się na Ziemi żeby pomóc ludzkości.

„Twins did not come here to kick back on the beach and drink Margarita’s, and you know, sit back while everything kinda happens around them… Twins came here with the specific purpose to help humanity.”

W tej wypowiedzi zawiera się WSZYSTKO, co dotyczy Bliźniaków. Cała prawda. Kwintesencja tej całej drogi. U niektórych miną lata zanim to zrozumieją, u niektórych miesiące. U nikogo to się nie dzieje na zawołanie, w tym samym momencie, bo KAŻDY MA INNĄ MISJĘ.

Nie zapominajcie, że Bliźniaki są ZAWSZE z Wami. ZAWSZE.