Ile razy rozdzieliła nas śmierć?

Ponieważ dziś jest taki, a nie inny dzień, to tak sobie myślę… Ile razy umieraliśmy? Ile razy zapalałam świeczkę na Twoim grobie, ile razy Ty na moim? Albo ile razy mijaliśmy swoje groby nie wiedząc, że tam właśnie leży ta ukochana osoba… Ile razy nie było nam dane być przy sobie w dniu śmierci? A ile razy było nam dane czuwać przy sobie na łożu śmierci? A może nawet było i tak, że zginęliśmy trzymając się za ręce… Ile razy rozdzieliła nas śmierć najdroższy? Pytania bez odpowiedzi…
Wiecie coś o swoich poprzednich wcieleniach?

„Bo na cmentarzu świat wydaje się jakby tylko odbiciem cmentarza. A nawet gdy się tak wędruje między grobami niepewność człowieka nachodzi, czy sam gdzieś tutaj nie leży, tylko musiałby się poszukać.”

- Wiesław Myśliwski