Chuck Spezzano – cytat

Świetny cytat znaleziony przez naszą TFlegmę :)

„ZWIĄZEK TO NIE JEST UMOWA PÓŁ NA PÓŁ, LECZ UMOWA NA STO PROCENT.
Jeśli narzekamy, że partner czegoś nam nie daje, jest to coś, co sa­mi powinniśmy ofiarować. Jeśli damy połowę i czekamy, aż on da połowę, to możemy jeszcze długo czekać. Jeśli dajemy z siebie tyl­ko połowę, wydaje nam się, że partner nie daje nic. Kiedy podej­miemy decyzję, że chcemy dać z siebie wszystko, na sto procent, związek zacznie się rozwijać. Jeśli dajemy w pełni, nasz partner również zacznie dawać to, co ma nam dać. Każda sfera naszego ży­cia, w której nie odnosimy sukcesów, to sfera, w której nie dajemy z siebie wszystkiego.”

- Chuck Spezzano  „Miłość nie rani”