Dziwny dzień :D

Dzień był naprawdę dziwny i rozbawił mnie wręcz do łez ;) Zaczęło się od tego, że w końcu po 9 miesiącach spotkałam się z moją przedbliźniakową przeszłością ;) Z mojej strony zmieniło się wszystko, bo nic nie czułam. Ale on… On nadal patrzy na mnie, tak jak zawsze patrzył… No i cóż. Tylko tyle mu zostało ;) Gdy drugi raz chciałam pójść tam, gdzie był, natrafiłam na zamknięte drzwi! :D Nie było możliwości przejścia, no chyba, że naokoło ;) A że nie czułam, że koniecznie muszę tam iść, więc tyle mnie tam widzieli ;) hehe To było takie wymowne. Drzwi zamknięte, przejść nie można, a za drzwiami przeszłość… Zrozumiałam aluzję, oj zrozumiałam ;)
A kolejna sprawa jest taka, że M jest nosicielem… obrączki! :D Boże! W końcu się wyjaśniło! :D :D :D I to tak się wyjaśniło, że spośród 1000 zdjęć, które przeglądałam, przeglądarka zacięła mi się akurat na zdjęciu, na którym widać jego obrączkę :D :D :D Także widzicie, mój najdroższy Bliźniak „pozamiatał” dziś aż dwa razy :D I to solidnie :D
Czuję ulgę i to taką mega ulgę, że szok :)

Przedsmak pewnego artykułu

Znalazłam dziś bardzo ciekawą stronkę z naprawdę fajnymi artykułami. Pobieżnie przejrzałam kilka, ale jeden szczególnie mnie zainteresował. Oto jego przedsmak:

„Sometimes Twin Flames choose to come down to the Earth —one in Dark and One in Light.  Sometimes they both come down in the Light for a specific and fantastic mission together but one gets influenced by and chooses a Dark road that is often filled with much sorrow that is caused by drugs, illegal issues, poor choices, closing off to positive opportunities at every turn, especially not reaching out to their Twin in the right way,self hatred, reactions to past abuse and misuse and so on…”

„Czasami Bliźniacze Płomienie schodzą na Ziemię – jeden w Ciemności, a drugi w Świetle. Czasami oboje schodzą w Świetle dla specyficznej i fantastycznej misji, ale jedno ulega wpływom i wybiera drogę Ciemności, która jest często wypełniona ogromem smutku, który powodują narkotyki, nielegalne sprawy, złe wybory, zamykanie się na pozytywne możliwości przy każdej okazji, szczególnie w nie docieraniu do Bliźniaka w sposób właściwy, nienawiści do samego siebie, reakcji na znęcanie się w przeszłości, nadużycia itd. … „

Już niebawem pełne tłumaczenie całego artykułu ;)