Miłość Bliźniaczych Płomieni

Twin Flame love is patient and does not push. Ego love is impatient and has many unreasonable demands. While Ego love pulls upon the past, fueling a person’s ego to ‚live in the past’ and draw upon all negative life experiences, Twin Flame love knows the pain you have suffered -it is that same pain which at times shattered your self worth. Twin Flame love also knows that, if you can remain positive, keep your vibrations high, and not let the negative-ego win, it will provide you with an abundance of unconditional love and joy. It is never too late… Twin Flame love always waits.

Miłość Bliźniaczych Płomieni jest cierpliwa i nie naciska. Miłość ego jest niecierpliwa i ma wiele nieracjonalnych wymagań. Podczas, gdy miłość ego ciągnie nas w stronę przeszłości, napędzając ego człowieka do życia przeszłością, czerpiąc ze wszystkich negatywnych, życiowych doświadczeń, miłość Bliźniaczych Płomieni zna ból, przez który cierpiałeś – ten sam ból, który czasem zaburza Twoje poczucie własnej wartości. Miłość Bliźniaczych Płomieni wie również, że jeśli możesz pozostać pozytywnie nastawionym, utrzymując swoje wysokie wibracje i nie pozwalając na to, aby negatywne ego zwyciężyło, otrzymasz ogromną ilość bezwarunkowej miłości i radości. Nigdy nie jest za późno… Miłość Bliźniaczych Płomieni zawsze czeka.

Źródło: https://www.facebook.com/TwinFlameReunion

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.